Sales / CRM

Quick videos (Swedish)

Marketing Automation.webm

Översikt: Kontakter, bolag, affärer

Skillnaden på Contacts, Accounts, Opportunities, och olika sätt att se Opportunities.


Marketing Automation.webm

Skapa kontakter, bolag eller affärer

Hur ni skapar Contacts, Accounts och Opportunities.

Marketing Automation.webm

Kontaktlistan

Sortering, filtrering, kolumner.

Yusuf Young - Marketing Automation.webm

Kontaktvyn

Kontaktfält, anteckingar, tidslinje.

Yusuf Young - Marketing Automation.webm

Reminders på kontaktvyn

Hur man skapar påminnelser / att-göra listor till sig själv.

Yusuf Young - Marketing Automation.webm

Automatiska reminders

Hur systemet kan skapa påminnelser med emailmallar och driva säljprocessen

Sälja till FunnelBud - Marketing Automation.webm

Bolagslistan

Filtrera fram de bolag ni och de kolumner ni vill se.

Marketing Automation.webm

Bolag (Accounts)

Se bolagsinformation, ta anteckningar, tagga, skapa uppgifter.

Marketing Automation.webm

Opportunity-listan

Hur ni filtrerar fram precis de affärer ni vill se.

Pipeline - Marketing Automation.webm

Säljtavlan

Hur ni kan jobba med era säljprocesser, inklusive filtrera, sortera, och enkelt forecasta.

FunnelBud Marketing AB - Aug. 17, 2022 12:43PM - Marketing Automation.webm

Affärer (Opportunities)

Hur ni hanterar opportunities.

Untitled: Apr 11, 2023 4:04 PM.webm

Välj vilken pipeline som visas som default

Du kan välja var du ska hamna i FunnelBud när du loggar in eller vilken tabb som först öppnas när du öppnar "raketen".

Untitled: Apr 11, 2023 4:01 PM.webm

Välj förstasida när ni loggar in

Du kan välja var du ska hamna i FunnelBud när du loggar in eller vilken tabb som först öppnas när du öppnar "raketen".

Marketing Automation.webm

"Raketen"

Hur ni jobbar med aktivitetsflödet och uppgifter.

tags: crm